Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Øverst er statlig regulerte priser i henhold til Normaltariffen, nederst er priser på øvrige tjenester

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
600
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
600
Enkel legeattest
300
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
1200
Andre legeerklæringer, pr. påbegynte 30 min
ihht gjeldende salærtakst
Sjømannsattest
2500
Petroleumsattest
2500
Yrkesdykkerattest
2500
Etterregistrering av COVID-19 vaksiner satt i utland
500
Helseattest fritidsdykking
1200

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening