Ansatte


Mats Meguenni

Fastlege, petroleumslege, sjømannslege og dykkerlege.

Er i foreldrepermisjon ut 2020. Dr. Saadoun vikarierer.

Roger Veiby - Lege

Født 1972 . Spesialist i allmennmedisin. Utdannet lege ved UiO 1999. Arbeidet ved Slettebakken legesenter siden 2009. Autorisert petroleumslege


Mads Wangsholm

Fastlege

Petroleumslege

Edith Helgeland Qvale

Spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet ved krefravdelingen Haukeland sykehus. 


Kjersti Pileberg 

Cand.med. UiB 2005. Tidligere jobbet på Bergen legevakt og på medisinsk avdeling, Haraldsplass og Haukeland. Et år i barne- og ungdomspsykiatri. Jobbet som allmennlege siden 2013. Spesialist i allmennmedisin 2019.

Ali Saadoun

Lege, vikarierer for dr Meguenni ut 2020

Slettebakken Legesenter

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening