Ansatte


Kristine Solhaug - Helsesekretær

Sonja Johnsen - Helsesekretær

Malin Olufsen - Helsesekretær

Nicolas Øyane - Legevikar

Født 1979, Spesialist i allmennmedisin og jobber som vikar for Roger Veiby torsdag og fredag i partallsuker. Leder for Senter for Kvalitet i Legekontor.

Mats Meguenni - Lege

Født 1987. Spesialist i allmennmedisin, petroleumslege, sjømannslege og dykkerlege.

Roger Veiby - Lege

Født 1972 . Spesialist i allmennmedisin. Utdannet lege ved UiO 1999. Arbeidet ved Slettebakken legesenter siden 2009. Autorisert petroleumslege

Mads Wangsholm - Lege

Fastlege, Petroleumslege.

Født i 1992, er i spesialisering i allmennmedisin. Har jobbet ved Slettebakken legesenter siden 2018. Overtok for fastlege Knut Lien

Edith Helgeland Qvale - Lege

Spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet ved kreftavdelingen Haukeland sykehus.

Kjersti Pileberg - Lege

Cand.med. UiB 2005. Tidligere jobbet på Bergen legevakt og på medisinsk avdeling, Haraldsplass og Haukeland. Et år i barne- og ungdomspsykiatri. Jobbet som allmennlege siden 2013. Spesialist i allmennmedisin 2019.

Ali Saadoun - Lege

Vikariert hos oss siden 2019.

Slettebakken Legesenter