Tilgjengelighet

Parkering

  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst
  • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter

Resepsjon

  • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

Belysning

  • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
  • Laboratorium 700 lux (minimum)