Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Dose 4 av koronavaksinen

Personer som er født i 1942 eller tidligere, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de ikke har hatt COVID-19 etter tredje dose, og det har gått minst 4 måneder fra tredje dose.

Personer dette gjelder vil ikke bli kalt inn, men vil tilbys dette ved forespørsel.