Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Influensavaksine 2021- fra 21 oktober !

Som i 2020 vil influensavaksinen være gratis for risikogruppene , om de har frikort. Uten frikort er prisen 50 kroner.

Vi har IKKE anledning til å tilby av våre vaksiner til de utenfor risikogruppene - se hvem som tilhører riskogruppene her :

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Om du ikke tilhører risikogruppe kan du få e -resept fra oss på vaksinen, og deretter ta med hentet vaksine til oss for å få satt den . Det koster da totalt 200 ,og dekkes ikke av frikort

Vaksineringen vil foregå ved dropin uten avtale og på oppsatte timer fra kl 0900 til 1100 og fra 1230 til 1400.  Du må observeres i 20 minutter etter vaksinering, så kom i angitte tidpunkt

Hvis du er over 65 anbefales også lungebetennelsevaksine, spør oss gjerne om du er aktuell for den.