Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 17.06.2021

Johnson & Johnson vaksinen

Slettebakken legesenter vil dessverre ikke tilby vaksinering med denne vaksinen da dette er frarådet av legeforeningen, og slik smittesituasjonen er nå vurderes det at vaksinen utgjør en større helsemessig risiko enn sykdommen.