Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Ferieavvikling Sommer 2022

E-konsultasjon kan bli utilgjengelig når fastlegen har sommerferie, ved akutte problemstillinger som ikke kan vente kan kontoret ringes kl 8:30 for time hos annen lege.